جستجو

ماموریت و رسالت ما در مسیر بهره وری چیست؟

 ماموریت ما در موسسه مسیر بهره وری آرتا کمک به ارتقای کیفیت، اثربخشی و کارایی در کسب و کارهای ایرانی از طریق ارائه خدمات موثر و کاربردی پژوهشی و مشاوره کسب و کار با هدف افزایش بهره وری در کسب و کارهای ایرانی و خلق ارزش های ناب برای مشتریان، کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان می باشد.

آخرین مطالب بلاگ
شناسنامه شغلی چیست و در استخدام کارکنان مناسب و شایسته چگونه می تواند به من کمک کند؟

در هر سازمانی که کار می کنید که کوچک باشد که بزرگ یک سری مشاغلی وجود دارند که باید برای تک تک آنها شناسنامه شغلی بنویسید، این که شناسنامه شغلی چیست و چطور به بالا بردن بهره وری در سازمان شما کمک می کن...

ادامه مطلب
نکات مهم در مصاحبه استخدامی چیست؟
اگر می خواهید مصاحبه کننده خوبی باشید با همراه ما باشید با نکات بسیار بسیار مهم. بسیاری از مدیران از اینکه کارجویان به موقع سرمصاحبه حاضر نمی شوند ناراحت می شوند به نکته زیر توجه کنید......
ادامه مطلب
نکات مهم در مصاحبه استخدامی چیست؟
اگر می خواهید مصاحبه کننده خوبی باشید با همراه ما باشید با نکات بسیار بسیار مهم. بسیاری از مدیران از اینکه کارجویان به موقع سرمصاحبه حاضر نمی شوند ناراحت می شوند به نکته زیر توجه کنید......
ادامه مطلب
محصولات ویژه

دوره جذب و استخدام

دوره جذب و استخدام
تماس برای قیمت

دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تماس برای قیمت

دوره مدیریت مبتنی بر فرآیند

دوره مدیریت مبتنی بر فرآیند
تماس برای قیمت

دوره مدیریت انبار و انبارداری

دوره مدیریت انبار و انبارداری
تماس برای قیمت