جستجو
بازگشت

تنها آشی که با چند آشپز خوشمزه تر می شود، مصاحبه استخدامی است!

*✍🏻يوسف پارسایی*
 
در مصاحبه با داوطلبان استخدامی هیچ گاه به یک مصاحبه اکتفا نکنید
و هرگز تنها به قضاوت خودتان بسنده نکنید !
 
جهت استخدام نیروی انسانی، در سازمان تان یک فرآیند ایجاد کنید که در آن هر داوطلب حداقل طی سه مرحله و با سه مصاحبه کننده توانمند، مصاحبه داشته باشد !
 
بسیاری از افراد در مصاحبه شغلی اول فوق العاده به نظر می رسند، در مصاحبه دوم رنگ می بازند و در مصاحبه سوم به عدم کارایی آنها پی برده خواهد شد.
 
مصاحبه گری و استخدام یک مهارت اثربخش و ضروری برای مدیران است و هر مدیری باید به مهارت های مصاحبه گری و استخدام نیروی انسانی مسلط باشد !
 
*اگر قصد دارید دانش و مهارت‌های مصاحبه گری و استخدام نیروی انسانی را به زبانی ساده و کاربردی فرا بگیرید نام و نام خانوادگی خود را به شماره واتس آپ*
09055290552 ارسال نمایید*
 
 
نظرات
افزودن دیدگاه بستن