جستجو
بازگشت

توجیه، روانه سازی و آموزش کارکنان جدید را جدی بگیرید !

 
*✍🏻يوسف پارسایی*
 
یکی از مهمترین اقداماتی که کسب و کارها پس از استخدام نیرو باید انجام دهند، آموزش، توجیه و روانه سازی کارکنان جدید است. به این دسته از اقدامات در مدیریت نیروی انسانی، تحت عنوان فرآیند جامعه پذیری کارکنان یاد می شود.
 
جامعه پذیری کارکنان به معنای آشنایی و معارفه افراد جدید با سازمان، مدیران و کارکنان و همچنین توجیه آنها نسبت به ماموریت، چشم انداز، اهداف و ارزش های سازمانی، قوانین، مقررات، آشنایی با شرح وظایف، مسئولیت ها و ارائه آموزش های مورد نیاز برای شروع کار می باشد، با این هدف که کارمند جدید هرچه سریعتر و بهتر به یک فرد موثر و بهره ور تبدیل گردد.
 
در اهمیت فرآیند جامعه پذیری کارکنان باید گفت که بهره وری کارکنان جدید بسیار تاثیر پذیر از این فرآیند می باشد و کسب و کارهایی که نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند در ادامه با مشکلاتی نظیر افزایش میزان خطاها، دوباره کاری ها، افزایش زمان و هزینه های تمام شده محصول و خدمت و عدم برآورده سازی اهداف سازمانی دست و پنجه نرم خواهند کرد.
 
علاوه بر این اجرای اثربخش این فرآیند باعث می شود کارمندان جدید سریعتر و بهتر با سازمان و فرهنگ سازمانی آشنا شوند و با کارکنان قدیمی سریعتر ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه با کاهش استرس و اضطراب آنها، بتوانند در سطح بهتری از عملکرد خود ظاهر شوند.
 
 
نظرات
افزودن دیدگاه بستن