جستجو

دوره های آموزشی

نمایش:
مرتب‌سازی:
نمایش در هر صفحه

دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
تماس برای قیمت

دوره جذب و استخدام

دوره جذب و استخدام
تماس برای قیمت

دوره انگیزش و وفادارسازی کارکنان

دوره انگیزش و وفادارسازی کارکنان
تماس برای قیمت

دوره مدیریت انبار و انبارداری

دوره مدیریت انبار و انبارداری
تماس برای قیمت

دوره مدیریت مبتنی بر فرآیند

دوره مدیریت مبتنی بر فرآیند
تماس برای قیمت

دوره مهارت مدیریت و سرپرستی کارکنان

دوره مهارت مدیریت و سرپرستی کارکنان
تماس برای قیمت