جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه استخدامی مربوط به خلاقیت

 • آیا شما یک مبتکر هستید؟
 • آیا شما خلاق هستید؟
 • آیا رویه‌های جدیدی را در هر یک از سمت‌هایی که داشتید اجرا کردید؟
 • آیا خود را خلاق می دانید؟
 • چگونه زیردستانی را جذب می کنید که دوست ندارند یکدیگر با هم کار کنند؟
 • چند نوآوری که به آنها افتخار می کنید چیست؟
 • برخی از خلاقانه ترین کارهایی که انجام داده اید چیست؟
 • خلاقانه ترین کاری که در آخرین کار خود انجام دادید چیست؟
 • در حال حاضر روی چه محصولات جدیدی کار می کنیم؟
 • خلاقانه ترین ایده شما چه بود؟
 • کارهای روتین را ترجیح می دهید یا خلاقانه؟ چرا؟

 

نظرات
افزودن دیدگاه بستن