جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد تفکر تحلیلی

 • آیا شما یک نوع آدم تحلیلی هستید؟ اگر چنین است توضیح دهید.
 • مشکل دشواری را که حل کردید توصیف کنید.
 • مسئله ای را که ممکن است در آن استفاده کنید (جبر/مثلثات/حساب/آمار) را شرح دهید؟
 • موقعیتی را توصیف کنید که در آن از رایانه استفاده می کنید.
 • زمانی را توصیف کنید که با قاطعیت مشکل داشتید.
 • زمانی را توصیف کنید که مجبور بودید سریع تصمیم بگیرید.
 • نحوه حل مشکلات دشوار را شرح دهید.
 • نحوه استفاده از رایانه را شرح دهید.
 • متداول ترین مشکلاتی که در شغل (قبلی/ فعلی) خود با آن مواجه می شوید را شرح دهید.
 • مهارت های حل مسئله خود را شرح دهید.
 • آیا خود را تحلیلگر می دانید؟
 • آیا ذهن تحلیلی دارید؟
 • آیا از رایانه برای حل مشکلات استفاده می کنید؟
 • آیا از (جبر/مثلثات/حساب/آمار) در محل کار استفاده کرده اید؟ اگر بله، مشکلی که حل می کردید چه بود؟
 • آیا از رایانه برای کمک به شما در حل مشکلات استفاده کرده اید؟ اگر چنین است، چگونه؟
 • آیا برای حل یک مشکل به صورت گروهی کار کرده اید؟ اگر بله، چه نقشی را بازی کردید؟
 • آیا تحت مهلت های متعدد کار کرده اید؟ اگر چنین است، شما چکار کردید؟
 • چگونه مشکلات را تجزیه و تحلیل می کنید؟
 • فکر می کنید در چند سال گذشته روند برنامه ریزی خود را بهبود بخشیده اید؟
 • چگونه مشکلات غیرمنتظره را برطرف می کنید؟
 • چگونه مشکلات احتمالی را قبل از وقوع شناسایی می کنید؟
 • چگونه تصمیم می گیرید؟
 • چگونه تصمیمات مهم می گیرید؟
 • چگونه مشکلات را حل می کنید؟
 • چقدر در محل کار از کامپیوتر استفاده می کنید؟
 • چگونه موفقیت یک محصول را پیش بینی می کنید؟
 • در چه شرایطی معمولاً اشتباه می کنید؟
 • چه تصمیماتی برای شما سخت است؟
 • در آخرین کارتان چه تصمیماتی گرفته اید؟
 • چه تصمیمات سختی گرفته اید؟
 • به نظر شما چه عاملی مهم است که امروزه به افراد اجازه می دهد در تجارت موفق شوند؟
 • وقتی با یک تصمیم مهم روبرو می شوید چه می کنید؟
 • وقتی برای حل یک مشکل مشکل دارید چه می کنید؟
 • وقتی در یک مشکل گیر کرده اید چه می کنید؟
 • اگر حسابی از تعادل خارج شده باشد به چه معناست؟
 • اگر بیش از آن چیزی که بار کرده اید خرج کرده باشید به چه معناست؟
 • چه اشتباهاتی در کار خود داشته اید؟
 • از چه عواملی برای پیش بینی عملکرد یک محصول در بازار استفاده می کنید؟
 • وقتی دو اولویت برای زمان شما با هم رقابت می کنند چه اتفاقی می افتد؟
 • سخت ترین تصمیمی که در 3 سال گذشته گرفته اید چه بوده است؟
 • تفاوت بین تحلیل کمی و کیفی چیست؟
 • سخت ترین مشکلی که تا به حال حل کرده اید چیست؟
 • چه اشتباهات قضاوتی مرتکب شده اید؟
 • در شغل خود با چه بحران های پرسنلی برخورد کرده اید؟
 • هنگام مواجهه با یک مشکل چه برنامه ای برای عمل انجام می دهید؟
 • شرکت های تیم محور با چه مشکلاتی مواجه شده اند؟
 • چه نوع تصمیماتی برای شما آسان‌تر است و کدام تصمیم‌ها برای شما دشوارتر است؟
 • چه زمانی تصمیم می گیرید که کار روی یک مشکل دشوار را متوقف کنید؟
 • آخرین باری که از صفحه گسترده استفاده کردید چه زمانی بود؟
 • رقبای ما چه کسانی هستند؟
نظرات
افزودن دیدگاه بستن