جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد سود شرکت

 • آیا فکر می‌کنید کمک‌هایی که به آخرین کارفرمایتان کرده‌اید، سود زیادی داشته است؟
 • چگونه می توانید به سازمان [شرکت] ما کمک کنید؟
 • چگونه می توانید به این شرکت کمک کنید؟
 • چگونه می توانید به شرکت ما کمک کنید؟
 • ریسک هایی که پذیرفته اید چه تاثیری بر شرکت شما داشته است؟
 • چه مدت می خواهید در شرکت بمانید؟
 • چقدر طول می کشد تا به شرکت ما کمک کنید؟
 • چه مدت طول می کشد تا شروع به مشارکت در شرکت ما کنید؟
 • در ماه ها/سال های آینده چه میزان کسب و کار را به شرکت ما جذب خواهید کرد؟
 • اگر شما را استخدام کنیم چه سودی خواهیم داشت؟
 • فکر می کنید از چه راه هایی می توانید به شرکت ما کمک کنید؟
 • فکر می کنید از چه راه هایی می توانید به شرکت ما کمک کنید؟
 • چه چیزی می توانید برای این شرکت بیاورید؟
 • چه کاری می توانید برای شرکت ما انجام دهید؟
 • چه کاری می توانید برای ما انجام دهید که هیچ کس نمی تواند؟
 • چه کاری می توانید برای ما انجام دهید که سایر متقاضیان نمی توانند؟
 • چه کمکی می توانید برای ما داشته باشید؟
 • در آخرین کارتان چه کارهایی را خوب انجام دادید؟
 • در آخرین کار خود بیشتر وقت خود را صرف چه کاری کردید؟
 • چه نوع مشارکتی انجام می دهید؟
 • چه مهارت هایی را برای ما به ارمغان می آورید و چگونه می توانید آنها را به کار بگیرید؟
 • شرکت ما از چه راه های خاصی می تواند از استخدام شما بهره مند شود؟
 • چرا باید شما را در نظر بگیریم؟
 • چرا باید یک فرد خارجی مانند شما را استخدام کنیم؟
 • چرا باید شما را برای این موقعیت استخدام کنم؟
 • چرا باید شما را استخدام کنم؟
 • چرا باید یک دارایی برای شرکت ما باشید؟
نظرات
افزودن دیدگاه بستن