جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد پیشرفت

 • چگونه در شرکت پیشرفت کردید؟
 • در مورد پیشرفت شغلی خود چه احساسی دارید؟
 • چقدر انتظار دارید با شرکت فعلی خود پیشرفت کنید؟
 • از زمانی که برای اولین بار به شرکت پیوستید، شغل شما چگونه تغییر کرده است؟
 • شغل شما چگونه شما را برای مسئولیت بیشتر آماده کرده است؟
 • چگونه پیشرفت را در یک شرکت خوب تعیین می کنید؟
 • اگر پس از استخدام شما شرح شغل شما تغییر کند، چگونه پاسخ می دهید؟
 • شغل شما از زمانی که شروع به کار کردید به چه صورت تغییر کرده است؟
 • در مورد فرصت های رشته ای که برای آن آموزش دیده اید چه می دانید؟
 • مسیر شغلی مطلوب خود را چه می‌بینید؟
 • به نظر شما چه چیزی باعث پیشرفت یک فرد در یک شرکت خوب می شود؟
 • می خواهید در چه شغلی در شرکت ما کار کنید؟
 • دوست دارید چه نوع مسئولیت هایی به مسئولیت هایی که در شغل بعدی دارید اضافه شود؟
 • چه زمانی انتظار ارتقاء را دارید؟
 • کدام یک را ارزشمندتر می دانید، حقوق بالا یا شناسایی و پیشرفت شغلی؟
 • حالا کدام را بیشتر می خواهید، رشد شغلی یا تغییر سرعت؟
 • چرا در همان شرکت بدون افزایش یا ترفیع بوده اید؟
 • سابقه ترفیع و افزایش حقوق شما خوب است. آیا آنها از رفتن شما شگفت زده خواهند شد؟
نظرات
افزودن دیدگاه بستن