جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی مربوط به معلویت و ناتوانی

  • آیا محدودیت های فیزیکی وجود دارد که عملکرد شما را در این موقعیت محدود کند؟
  • آیا بیماری یا آسیب جدی دارید؟

 

نظرات
افزودن دیدگاه بستن