جستجو
بازگشت

سوالات مصاحبه و استخدامی کارشناس فروش

 • آیا می توانید در این (منطقه/منطقه) بفروشید؟
 • مثالی از نحوه متقاعد کردن یک مشتری اکراه توضیح دهید.
 • بزرگترین فروش خود را توصیف کنید.
 • موفق ترین فروش خود را شرح دهید.
 • آیا در حال حاضر برای فروش خود کمیسیون دریافت می کنید؟
 • چه مدت است که می فروشید (____)؟
 • اخیرا چند واحد فروخته اید؟
 • چگونه محصولی را می فروشید که کند یا غیرقابل حرکت باشد؟
 • چگونه این خودکار را به من می‌فروشی؟
 • اگر محصولی را می فروختید و مشتری داشتید که از خدمات بد شاکی بود، چه می کردید؟
 • چه چیزی را در فروش بیشتر دوست دارید؟
 • سخت ترین چیزی که برای فروش داشته اید چه بوده است؟
 • کدام زمینه های فروش را برای مشتریان موثرتر می دانید؟
 • آخرین چیزی که فروختید چه بود؟ به که
نظرات
افزودن دیدگاه بستن