جستجو

مدیریت منابع انسانی

نمایش:
مرتب‌سازی:
نمایش در هر صفحه

دوره جذب و استخدام

دوره جذب و استخدام
تماس برای قیمت

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
تماس برای قیمت

دوره انگیزش و وفادارسازی کارکنان

دوره انگیزش و وفادارسازی کارکنان
تماس برای قیمت

دوره مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان
تماس برای قیمت