جستجو
بازگشت

مهمترین چالش های مدیران در ارتباط با کارکنان!

يوسف پارسايی: 

همواره از مديران اين جملات را شنيده ام كه : 

  • حرف های ما برای كاركنان تكراری و كليشه ای شده است !
  • كاركنان ديگر به تصميمات و ارزيابی های ما اعتماد ندارند !
  • از ما و تصميمات مان قلبی پيروی نمی كنند و همواره تظاهر به پذيرش می كنند !

لازم است تصميمات ما از زبان فردی از بيرون از سازمان بيان شود تا مورد پذيرش واقعی كاركنان قرار گيرد !

و بسياری از جمله های اينچنينی..

 

علت اين مساله اعتماد نداشتن كاركنان به اين دسته از مديران است

 *اما چاره كار، ايجاد اعتماد و اعتمادسازی ميان كاركنان است.* 

برای اينكه كاركنان به تصميمات شما اعتماد كنند لازم است چهار ويژگی زير را داشته باشيد :

 

*داشتن حسن توجه، خيرخواهی و احترام و علاقه نسبت به كاركنان* 

مديرانی كه به كاركنانشان علاقه و خيرخواهی نشان نمی دهند و نسبت به آموزش و توانمندسازی و آينده شغلی آنها بی توجه و بی تفاوتند، ضربه سهمگينی به اعتماد خود در ميان كاركنانشان می زنند.

 

*داشتن صلاحيت و شايستگی های فنی و رفتاری بالا* 

مديرانی كه دانش، بينش، نگرش و مهارت هاي مورد نياز براي كار خود را ندارند و به اصطلاح بی كفايت هستند نمی توانند اعتماد كاركنان خود را جلب كنند و كاركنان از اين مديران حرف شنوی واقعی ندارند.

 

*داشتن ثبات شخصيتی و رفتاری* 

مديرانی كه با كاركنان خود صادق نيستند(اصطلاحا دبه می كنند) و فاقد مواضع شفاف و واضح هستند و مديرانی غير قابل پيش بينی هستند، نمي توانند به قلب و روح كاركنان نفوذ كنند.

 

*داشتن تعاملات گسترده و ارتباطات پرتكرار با كاركنان* 

هيچ چيز به اندازه نزديكی به كار و بودن ميان كارمندان و داشتن تعاملات باز و پرتكرار نمي تواند انگيزش و اعتماد كاركنان را تقويت كند. سياست درهای باز به روی كاركنان منجر به اعتمادسازی می گردد.

 

 *اگر قصد دارید اصول و مبانی افزایش انگیزش و دلبستگی كاركنان را یاد بگیرید و روش هاي ساده و غير مادي براي افزایش تعهد و وفاداری کارکنان را فرا گیرید، لطفا نام و نام خانوادگی خود را به شماره واتس آپ 09055290552 ارسال نمایید*

 

با ما در اینستاگرام همراه باشید

نظرات
افزودن دیدگاه بستن