جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "چرا نیروی خوب پیدا نمیشه؟"

دیدگاه  (0) مشکلات و چالش های های رایج کسب و کارها در جذب و استخدام نیرو !
چرا نیروی خوب پیدا نمیشه؟ چرا هر چی آگهی استخدامی میزنیم کسی نمیاد ؟ چرا داوطلبان استخدامی برای جلسه مصاحبه مراجعه نمی کنند؟ چطور افراد رو مصاحبه و گزینش کنیم؟