جستجو
خبرخوان

بلاگ

دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد سازمان یافته بودن
چگونه در مصاحبه استخدامی در مورد سازمان یافتگی فرد سوال بپرسیم؟ جزئیات چقدر مهم هستند؟ چقدر منظم هستید؟ اگر بتوانید برنامه ریزی خود را برای آینده خود چگونه تغییر می دهید؟ از زمانی به من بگویید که پروژه ای را سازماندهی کردید که مسیرهای شما مبهم بود؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد انعطاف پذیری
چگونه در مصاحبه استخدامی و مصاحبه در مورد انعطاف پذیری فرد از او سوال کنیم؟ برای مثال: تغییراتی را که در کارفرمای (قبلی/ فعلی) شما رخ داده است، شرح دهید. سخت ترین مشکل آخرین شغل خود را توصیف کنید و به من بگویید چگونه بر آن غلبه کردید. موقعیت هایی را که در آن پروژه های مختلفی به طور همزمان داشتید را شرح دهید. و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد پول
چگونه در مورد پول و مسائل مالی سوال بپرسیم؟ برای مثال:آیا برای کار در اینجا حقوق خود را کاهش می دهید؟ الان چه درآمدی داری؟ شرایط حقوق فعلی شما چیست؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد رهبری
در مصاحبه استخدامی چگونه در مورد نحوه رهبری و سرپرستی و سرپرستان گذشته سوال بپرسیم؟ برای مثال:سرپرست سابق شما در مورد شما چه می گوید؟ بهترین رئیسی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟ بدترین رئیسی که تا به حال داشته اید چه بوده است؟
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد دانش
چگونه در مصاحبه استخدامی در مورد دانش سوال بپرسیم؟ برای مثال: (بهترین/بدترین) چیزی که در مورد شرکت (ما/این) شنیده اید چیست؟ درباره محصولات یا خدمات ما چه می دانید؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد جستجوی کار
چه سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد جستجوی کار می توان از فرد می توان پرسید؟ برای مثال: چه چیزی در مورد موقعیت ما بیشتر مورد علاقه شماست؟ اگر از کارفرمای فعلی خود راضی هستید، چرا به دنبال شغل دیگری هستید؟ چرا آخرین (کارفرما/شغل) خود را ترک کردید؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد علایق و منافع
چگونه در مصاحبه استخدامی در مورد علایق از فرد سوال کنیم؟ برای مثال:شغل ایده آل را برای شما پس از فارغ التحصیلی چگونه توصیف می کند؟ خسته کننده ترین شغل شما چه بوده است؟ خسته کننده ترین کارفرمای شما چه بوده است؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد اهداف
چگونه در مصاحبه استخدامی در مورد اهداف از فرد سوال کنیم؟ برای مثال: اگر این موقعیت را داشته باشید، بخش خود را به کجا می برید؟ اهداف شغلی کوتاه مدت و بلند مدت شما چیست؟ چگونه خود را برای رسیدن به آنها آماده می کنید؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد تجربه و مسئولیت
چگونه در مصاحبه استخدامی در رابطه با مسئولیت و تجربه از او سوال بپرسیم؟ برای مثال: نمونه ای از رابطه کاری خارج از شرکت شما که با موفقیت انجام داده اید چیست؟ چه تجربیاتی باعث شد این شغل را انتخاب کنید؟ و...
دیدگاه  (0) سوالات مصاحبه و استخدامی در مورد تحصیلات
چگونه در مصاحبه استخدامی در مورد تحصیلات فرد سوال بپرسیم؟ برای مثال: آیا حاضرید حداقل شش ماه را به عنوان کارآموز بگذرانید؟ و...